مهارت
جغرافیا ومطالب گوناگون دیگر 
قالب وبلاگ

 

طرح درس فارسی سوم

 نام درس : فارسی         پایه تحصیلی: سوم ابتدایی         عنوان درس: اتوبوس

مدت تدریس: ۴۵ دقیقه            موضوع:اخلاق فردی و اجتماعی                                                      

 

هدف    کلی

 

 اشنایی فراگیران با اخلاق اجتماعی                                          

 

اهداف جزئی

۱-   تقویت مهارتهای  گوش دادن و سخن گفتن

۲-   تقویت روحیه ی نوع دوستی واحترام به بزرگترها

۳-   اشنایی با حقوق دیگران

۴-   اشنایی با واژه های جدید درس

 

 

اهداف رفتار

         انتظار می رود در پایان درس فراگیران

         ۱- حقوق دیگران ونوبت انها را رعایت کنند.

         ۲- وسائل نقلیه ی عمومی واستفاده ی صحیح از ان را بدانند .

         ۳- علائم راهنمائی ورانندگی وتابلوی ایستگاه اتوبوس را بشناسند.

         ۴- نهاد وگزاراه را در جملات تشخیص دهند.

         ۵- بتوانند با پسوند گزار کلمه بسازند.

واژه ها ی جدید   

   دبیرستان-احوال پرسی-ایستگاه اتو بوس- پیاده- نم نم- بلیت- صندلی- دهه ی فجر      

   بزرگراه- گروه سرود-  بفرمایید- خوش رویی- میله ی اتو بوس- الان- جیبش

مواد و                  

وسائل

اموزشی

        چند دانش اموز- صندلی(برای نشان دادن اتوبوس)- تابلوی ایستگاه اتو بوس

        بسته های اموزشی.

 

روشها والگوی

تدریس     

    

       پرسش و پاسخ – کارایی تیم – سخنرانی – نمایش.

فعالیت های قبل از تدریس

    ابتدا با نام ویاد خدا وارد کلاس میشوم.بعد با دانش اموزان سلام و احوال  پرسی                می کنم. ایه الکرسی را با دانش اموزان می خوانم.انها را از نظر جسمی و روحی

  مورد ارزیابی قرار می دهم و اگر مشکلی بود سعی میکنم ان را رفع نمایم.حضور

  و غیاب به عمل می اورم و علت غایبین روز گذشته را جویا میشوم.تعداد سوال را  

   به صورت پازل در پاکت می گذاریم وبه ۲گروه میدهیم تا کامل کنند هر گروه که

  زود تر انجام داد برنده است. مثلا پازل گروه اول وارد خانه که شدم به مادرم سلام

  می کنم پازل گروه دوم وارد خانه که می شدند به مادرشان سلام می کنند.

ارزشیابی

تشخیص

    دانش اموزان با توجه به یادگیری قبلی میتوانند.

   ۱-هوش کلامی یا زبان شناختی (در مورد احترام به بزرگترها وپیرها مثال هایی     

    بزنند).

   ۲-هوش درون فردی(از زبان یک پیر مرد یا پیر زن صحبت کند).

   ۳- هوش مو سیقیایی(احساسات خود را در مورد بزرگترها وپیرها بیان می کند).

   ۴-هوش بین شخصی (وظایف کوچکترها را برای دوستان خود شرح می دهد).

   ۵-هوش هیجانی(میزان توجه و علاقه خود را به افراد پیربیان  کند).   

ایجاد انگیزه

 از فراگیران می خواهم نمایشی راجع به اتوبوس وایستگاه اجرا کند.

 

 

 

 

 

 

فعالیتها

              فعالیت معلم

             فعالیت فراگیران

- گروه بندی فراگیران با استفاده از کلمات        ستاره دار درس

- تقسیم نقشها وشخصیت های محتوای درس  به بچه ها ی گروه نمایش

- معلم می خواهد فراگیران تابلوی ایستگاه اتوبوس را بشناسند(نگرشی)

- معلم انتظار دارد که فراگیران به بزرگ تر ها احترام بگذارند(نگرشی).

- معلم از بچه ها با توجه به مثال های گفته شده میخواهد نهاد وگزارهر ا مشخص کنند(مهارتی).

- معلم از فراگیران میخواهد با پسوند گزار کلمه بسازند.

- قضاوت یک گروه در مورد جواب سوال گروه دیگر .

- نتیجه گیری دانش اموزان

- بچه ها با توجه به کلمه ی نوشته شده بر روی کارت در گروههای خود قرار می گیرند.

- هر دانش اموز نقش خود را اجرا می کند

- فراگیرانباید برای سوار شدن به اتوبوس به محل ایستگاه اتوبوس بردند.

- فراگیران در مدرسه به مدیر و ناظم احترام میگذازند.

- فراگیزان با توجه به مثال ها نهاد و گزاره را در جمله مشخص میکنند.

- فراگیران با توجه به مثال ها قید های تکراررا

مشخص  میکنند.

- فراگیران با توجه به مثال ها با پسوند گزاره کلمه میسازند.

- دفاع گروه دیگر از جوا بشان

- بیان این نتیجه که باید به بزرگترها بخصوص

پیر ها احترام بگذارند.

 

 

 

 

 ارئه 

درس

 

 

 

 

- از فراگیران می خواهم به صورت فردی درس بخوانند وانها به صورت صامت خوانی متن را

می خوانند.سپس پرسشنامه ای در اختیار انها قرار که البته در ورود محتوای درس می باشد  تا به طور فردی پاسخ دهند و فراگیران به صورت فردی به سوال ها پاسخ می دهند .

- سپس از انها میخواهم در گروه خود یک بار دیگربه صورت گروهی به پرسشنامه پاسخ دهند

وفراگیران نیز این کار را میکنند .

- کلید سوالها را در اختیار هر گروه قرار میدهم بچه ها با کلید پاسخ ها در مورد  جواب خود

در گروه بحث میکند .

- با نظارت در گروهها دانش اموزان را هدایت میکنم که به خود نمره ی فردی و گروهی بدهند و فراگیران با توجه به معیارداد شده  نمره فردی و گروهی به خود می دهند .

-  برای رفع اشکالات و تلفظ صحیح کلمات  یک بار دیگر درس را خود ش از رو میخواند

فراگیران با دقت بیشتری اشکالات را رفع می کنند.   

 

ارزشیابی تکوینی

سوال

                    نگرشی

مهارتی

- یاد میگیرد در صف بایستد.

- پسوند گذار را در کلمات به کار ببرد.

- به بزرگترها احترام بگذارد.

 

 

ارزشیا بی تکمیلی

سوالاتی ازگوش کن وبگو یا درست و نادرست می پرسم و از یکی ۲ نفر رو خوانی می خواهم

و از بسته ها ی اموزشی که بصورت پازل است نیز استفاده میکند.

تعیین تکلیف

- تحقیقی درباره ی مکان هایی بنویسند که باید نوبت را رعایت کنند .

- تحقیقی یا گزارشی درباره ی اتفاقاتی که در یک مسیری که سوار اتوبوس بود افتاده بنویسند.

چک لیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالها

عالی

۲ 

بسیار خوب ۵/۱

خوب۱

متوسط

۵/

۱-     ایا فراگیر حقوق و نوبت دیگران را رعایت مکند؟

۲-    ایا از وسایل نقلی ی عمومی به طور صحیح استفاده می کند؟

۳-    ایا فراگیر علائم راهنمایی و رانندگی را تشخیص می دهد؟

۴-    ایا نهاد و گزاره را در جملات تشخیص می دهد؟

۵-    ایا قید های تکرار را در جملات تشخیص می دهد؟

۶-    ایا متن را روان می خواند؟

۷-    ایا کلمه های جدید را به درستی در جمله ها به کار می برد؟

۸-    ایا اصول کلاس را رعایت می کند؟

۹-    ایا به بزرگتر ها احترام می گذارد؟

    ۱۰-ایا به دیگران کمک میکند؟

[ جمعه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۰ ] [ 15:49 ] [ عزیز ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

مطالب جغرافیایی وسوالات کتب راهنمایی ومطالب گوناگون دیگر
موضوعات وب
امکانات وب