مهارت
جغرافیا ومطالب گوناگون دیگر 
قالب وبلاگ
[ پنجشنبه چهاردهم مهر 1390 ] [ 12:26 ] [ عزیز ]
نمونه آزمونهاي ورودي به دبيرستان ها

 

ادبيات

1 – تعداد ابيات قصيده كدام يك از موارد زير است؟

الف) حداقل 12 و حداكثر 70 الي 80 بيت

ب) حداقل 15 و حداكثر 35 الي 40 بيت.

ج) حداقل 16 و حداكثر 48 بيت.

د) حداقل 18 و حداكثر 60 الي 70 بيت.

 

2 – مهم ترين جزء جمله كدام است؟

الف) فاعل

ب) فعل

ج) مفعول

د) هيچكدام

 

3 – زمان هاي اصلي فعل كدامند؟

الف)‌ماضي، مضارع، آينده

ب) ماضي استمراري ، ماضي بعيد، مضارع

ج) ماضي ساده، ماضي استمراري ،‌آينده

د) آينده ساده، آينده استمراري، ماضي بعيد

 

4 – كدام يك از حروف زير حرف اضافه است؟

الف)‌زيرا

ب) گرچه

ج) براي

د) چنانچه

 

5 – اسمي كه صفتي براي آن ذكر مي شود چه نام دارد؟

الف) مضاف

ب) مضاف اليه

ج)‌موصوف

د) هيچكدام

 

6 – در مورد جمله «حسن هوشيار است.» كدام يك از گزينه هاي زير نادرست است؟

الف) است = فعل ربطي

ب) حسن = نهاد

ج)‌هوشيار = مفعول

د) الف و ب

7 – كوتاه ترين جمله، حداقل چند كلمه مي تواند داشته باشد؟

الف)‌يك كلمه

ب) دو كلمه

ج) سه كلمه

د) چهاركلمه

 

8 – نخستين روزنامه ايران توسط چه كسي منتشر شد؟

الف)‌ميرزا صالح شيرازي

ب) ملك الشعرا بهار

ج) ميرزا تقي خان اميركبير

د) ميرزا محمدرضا كلهر

 

9 – كتاب سبك شناسي اثر كيست؟

الف) پروين اعتصامي

ب) ملك الشعرا بهار

ج) بديع الزمان فروزانفر

د) حميد سبزواري

 

10 – در آثار ادبي ، «كوه» را مظهر چه چيزي مي دانند؟

الف) عظمت

ب) شرف و آبرو

ج) زيبايي

د) استقامت

 

11 – متضاد كلمه اقتدار كدام است؟

الف)‌تضعيف

ب) مضاعف

ج)ضعيف


ادامه مطلب
[ پنجشنبه دوازدهم اسفند 1389 ] [ 23:1 ] [ عزیز ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

مطالب جغرافیایی وسوالات کتب راهنمایی ومطالب گوناگون دیگر
موضوعات وب
امکانات وب